>
Køb bogen

Udsnit fra: Kropssprogets Psykologi.


Forestil dig at du er ledende psykiater, der dagligt underviser andre læger i psykiatri. I dag er du blevet inviteret til et foredrag med det spændende tema: Hvordan kan man bruge matematisk spilteori til at uddanne bedre læger. Du sidder i foredragslokalet sammen med andre læger, psykologer og folk der arbejder med psykisk syge. Du har taget imod invitationen, fordi foredragsholderen, Doktor Fox, er ekspert i at anvende matematik på menneskelig adfærd, og du har set hans CV’s imponerende baggrund. Det er lidt mystisk, at ingen af deltagerne kender ham i forvejen, så der er lidt spænding i luften.

Så kommer han ind ad døren, toner frem i lyset, rank og energifyldt og går i gang med at formidle det svære stof. Doktor Fox er levende, han har humor, er motiverende og alt i alt er foredraget oplysende og sjovt. Efter foredraget svarer Doktor Fox på spørgsmål i en halv time. Med samme energi og humor. På trods af at ingen havde hørt om Doktor Fox, så imponerer han store dele af forsamlingen. ”Levende eksempler”, ”Spændende - ville ønske han havde gennemgået baggrunden mere”, ”Rigtig god analyse af et emne, som jeg personligt har studeret før”. Sådan lød nogle af kommentarerne efter foredraget fra tre forskellige grupper.

Men det hele var snyd. Doktor Fox var ikke læge eller havde en doktorgrad i noget som helst. Den mystiske doktor Fox var en skuespiller, som var en del af et psykologisk eksperiment i kropssprog og nonverbal kommunikations betydning. Tre forskere i psykologi og psykiatri havde sammensat et usammenhængende, selvmodsigende og meningsløst foredrag ved at klippe og klistre i en halv-videnskabelig artikel om spilteori. Så havde de hyret en dygtig skuespiller til at præsentere foredraget - og instrueret den skuespillende Doktor Fox i at tilsætte smarte ord, vittigheder, nyopfundne begreber og tilfældige henvisninger til andre emner til selve præsentationen, og når han efterfølgende skulle svare på spørgsmål. Doktor Fox var en livlig opførelse, en varm og humoristisk foredragsholder, der gerne svarede på spørgsmål fra salen. Og i de efterfølgende evalueringer af foredraget var bedømmelserne altså overraskende positive, selvom Doktor Fox intet vidste om hverken spilteori, matematik, psykologi eller psykiatri, og på trods af, at han gerne svarede på spørgsmål i netop disse emner. Til gengæld var han meget dygtig til at have et overbevisende kropssprog og en selvsikker stemme.

Doktor Fox er bare ét eksempel på, hvor vigtigt vores nonverbale kommunikation er, når andre skal bedømme vores færdigheder og personlighed.

Lær at udvikle dine egne færdigheder igennem bogen.

Læs uddrag af bogen:

Køb bogen

 

Forstå psykologien.
I bogen Kropssprogets Psykologi vil du lære om kropssproget, dets betydning og sammenhæng med psyken.

Lær kropssproget.
I bogen vil du igennem øvelser selv kunne lære et overbevisende kropssprog, du kan anvende til jobsamtaler og eksaminer.