>
Køb bogen

Halo-Effekten : Når andre bedømmer dig

Halo-effekten (halo = glorie) er specielt træk hos en person, der overskygger og spreder sig ud på andre karakteristika hos vedkommende. Hvis vi eksempelvis betragter en person som varm, så tror vi også at han eller hun er generøs, fredelig og rolig.

Og der er en halo, der har en meget stor effekt: Udseendet. Hvis man ser godt ud, så har andre en tendens til at udfylde de tomme huller med det gode udseende. Det har vist sig, at hvis du ser godt ud, så bliver du på mange områder opfattet mere positiv. Hvis du ser godt ud, så bliver du lettere tilskrevet talent, venlighed, ærlighed og intelligens . Derfor kan det betale sig at se godt ud. Effekten er dog ikke så stærk, at du ikke selv kan gøre noget. Det kan du. For at se godt handler det nemlig hovedsaligt om at se sund og velplejet ud. (Der gives derefter en kort guide til udseende og førstehåndsindtryk.)

Men der er også andre centrale træk, der spiller ind på andres bedømmelse af dig. En bedømmelse, som ud fra principperne i indtryksdannelse er vigtige, fordi de i nogle tilfælde kan danne bestemte forventninger hos læreren, censor eller den mulige chef. Ud af de mange elementer i kropssprog er det især øjenkontakt, stemme og gestik, der er vigtigt til eksaminer og jobsamtaler. Og disse skal være i overensstemmelse ud fra konsistensprincippet. Denne konsistens kræver øvelse. En øvelse, du kan opnå igennem Kropssprogets Psykologi. Læs mere om de psykologiske principper, som bogen inddrager:

Læs uddrag af bogen:

Køb bogen

Billede af Eric Castro

 

Forstå psykologien.
I bogen Kropssprogets Psykologi vil du lære om kropssproget, dets betydning og sammenhæng med psyken.

Lær kropssproget.
I bogen vil du igennem øvelser selv kunne lære et overbevisende kropssprog, du kan anvende til jobsamtaler og eksaminer.