>
Køb bogen

Princippper og psykologiske mekanismer anvendt i bogen

Heuristisks bedømmelse og førstehåndsindtryk
Når vi bedømmer andre mennesker anvender vi vores tidligere erfaringer og kognitive smutveje, som gælder for mange mennesker. Psykologien bag nogle af disse heuristikker - eller tommelfingerregler - gennemgås og der ses på hvordan førstehåndsindtrykket kan få stor indflydelse på det samlede indtryk. Der bliver set på hvordan du kan give et godt indtryk de første 20 sekunder.


Lighed
Der er en overvældende stor mængde psykologisk forskning, der viser, at vi kan lide folk, der minder om os selv . Dette er især vigtigt til jobsamtaler, men også i mange andre af livets sammenhænge. Du skal kende din modtager for at kunne ligne og forstå ham og derigennem skabe forbindelse til jobsamtalen og eksamen. Der ses på psykologien i lighed i kropssprog og tale, og hvordan du kan omsætte det til en eksamen eller jobsamtale. Læs mere om lighed her.

Se et kort udklip fra Bogforum i København om lighedsprincippet:


Konsistens
Er der sammenhæng i de ting, som du siger og udstråler? For en af de ting, som vi mennesker er mest påpasselige overfor er inkonsistens. Og hvorfor det? Fordi løgn og usikkerhed ofte skaber inkonsistens i menneskers kropssprog. Til jobsamtaler kan arbejdsgiveren blive mistænkelig over om du virkelige fortæller, hvad dine sande kvalifikationer er. Til eksaminer kan lærer blive mistænkelige over, om du virkelig har forstået det du fortæller om. I begge tilfælde bliver der længere op af bakke. Konsistensprincippet gennemgås og der bliver set på, hvordan du kan arbejde dig mod kongruens og konsistens i dit kropssprog og din tale.

Se konsistensprincippet anvendt på danske politikere i Aftenshowet på DR1:


Reciprocitet og reaktion
Selvom du kender til heuristisk bedømmelse og førstehåndsindtryk, så er alle mennesker forskellige. Reciprocitet betyder kort fortalt frem og tilbage og skal inden for socialpsykologi forstås som udveksling eller gengældelse af sociale handlinger. Vi udveksler udtryk, følelser og holdninger igennem kropssproget, og det er vigtigt at aflæse modtagerens kropssprog for selv at kunne reagere bedst muligt, så der kommer en smidig og god udveksling. Det kræver at du kan aflæse andres kropssprog og selv udføre et let læseligt kropssprog.


Værdi skaber troværdighed
Man kan igennem sit kropssprog skabe værdi. Lige som alfahannen har et helt andet kropssprog end de øvrige i flokken, så har mennesker ofte et kropssprog, der afspejler deres værdi. Værdiladet og værdifuldt kropssprog kan være afgørende for hvordan du klarer dig til eksamen, jobsamtalen og i resten af livet.

Læs uddrag af bogen:

Køb bogen

 

 

Forstå psykologien.
I bogen Kropssprogets Psykologi vil du lære om kropssproget, dets betydning og sammenhæng med psyken.

Lær kropssproget.
I bogen vil du igennem øvelser selv kunne lære et overbevisende kropssprog, du kan anvende til jobsamtaler og eksaminer.